انتخاب

خبرنامه انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی
و دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری

خبرنامه انتخاب نت‌نامه، با محوریت اخبار و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفندماه سال 94، به بیان خبرها و تحلیل‌های گروه‌ها و جناح‌های مختلف شرکت کننده در انتخابات می‌پردازد. این خبرنامه تا انتخابات اسفندماه ادامه خواهد داشت و در طول هفته به صورت دوره‌ای ارسال خواهد شد. انتخابات را با ما همراه باشید.